VÍM A NEVÍM – CO JE LEPŠÍ PŘI ŘÍZENÍ ŠKOLY?

Logicky se zdá, nejen pro řízení školy, že vědět je lepší… Ale je to tak vždycky? A znáte kombinace těchto kladných a záporných slov? Nevím, že nevím Když jsem začínala ve své funkci ředitelky školy, tak jsem odstartovala fázi „nevím, že nevím“. Na první pohled doba...

První únorový týden

Stanovit služby na jarní prázdniny (a nezapomenout je poslat na příslušná místa) Služby během vedlejších a hlavních prázdnin stanovujeme vždy na začátku roku (někdy se přidávají i volné dny, pokud o nich předem víme třeba z důvodu stavebních úprav). Služby...

PŘEDTERMÍN JEN S DŮKLADNOU KONTROLOU!

Také vás snaha o rychlé vyřízení věcí někdy zradí? Já chvatné řešení záležitostí přiznávám, stejně jako občasnou nepozornost. Třeba moje poslední touha splnit úkol v „předtermínu“ (vždyť šlo o úkol od zřizovatele): Pondělí (tři dny před termínem): Vážená paní Červená,...

Čtvrtý lednový týden

Připravit změny výše zvláštního příplatku – třídnictví od 2. pololetí (a odkázat pedagogy na kritéria uvedená ve vnitřním platovém předpise) Kritéria pro přiznání třídnictví jsou uvedena ve vnitřním platovém předpisu. Základem je počet žáků, dále vyplňování...

JEŠTĚ JEDNOU K ROZMANITÝM PŘESTÁVKOVÝM ZÁBAVÁM

To, co jsem v článku našla já, myslel autor jinak… A to se sluší uvést na pravou míru… Děkuji panu doktoru Mertinovi za vysvětlení textu článku. Já jsem chápala „rozmanité přestávkové zábavy“ pedagogů, pan doktor Mertin, dle jeho slov, to považoval za „rozmanité...