Čtvrtý říjnový týden

Smršť výkazů zvolna ustává a tak je čas na: Užít si vyhodnocení navštívených hodin (a podporovat totéž u druhé zúčastněné strany) Na tato setkání se vždycky moc těším jako na čas, který opravdu věnuji jen dotyčnému učiteli (a on – věřím – mně). Vždycky se...

Třetí říjnový týden

Odesíláme výkazy… Doladit služby na podzimní prázdniny (a nezapomenout odeslat jména služeb na příslušná místa) I když jsou prázdniny, škola nespí! Ať už je připravené vzdělávání pro pedagogy, práce na zvelebování interiéru nebo jsou v ní děti v rámci školní...

Druhý říjnový týden

A termíny jsou neúprosné…   Uvědomit si, že vyplňování výkazů už opravdu nelze odkládat (a přitom nezapomenout, co je mým hlavním úkolem) Jak jsem psala v minulém kalendářním příspěvku – pokud máte vše připravené (a to my docela máme), mělo by jít všechno samo....

První říjnový týden

A podzim nám začíná… Připravit se na všechny výkazy (a zkontrolovat Bakaláře či jiné programy a najít další připravené podklady) Pokud máte dobře připravené podklady a spolupracující kolegy, kterým dáváte důvěru, výkazy přestávají být hrozbou! U nás ve škole to nejsou...

Čtvrtý zářijový týden

První měsíc školního roku končí… Reflexe s učiteli 1. tříd (a stále povzbuzovat paní učitelky, vychovatelky i asistentky) Naše škola, s devíti sty žáky a ještě ve dvou budovách, je obrovská, ale i tak chci mít přehled. Nicméně si musím stanovit priority a tou...