Reference

„V rámci studia školského managementu jsem absolvovala přednášky paní doktorky Trojanové, které měly nejen vysokou odbornou úroveň, ale byly také inspirativní a interaktivní. Z jejích přednášek jsem se toho hodně naučila a znalosti využila nejen při státnicích, konkurzním řízení, ale i při mém povolání ředitelky školy. Při studiu i v současném zaměstnání mi velmi pomáhají odborné publikace od paní doktorky, které mohu jednoznačně doporučit. Jsou napsané velmi srozumitelně. Nejvíc oceňuji konkrétní příklady z praxe, které mi pomáhají při řešení různých kazuistik.”

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.

ředitelka, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

„Na nové cesty je dobré mít po boku zkušeného průvodce. Jako „nováček“ hlásící se poprvé do konkurzního řízení na pozici ředitele školy jsem od samého začátku uvítal možnost konzultací s někým, kdo má v této oblasti četné zkušenosti. Především v rané fázi příprav jsem ocenil možnost telefonicky prodiskutovat stěžejní části předkládané koncepce. Za nejpřínosnější určitě považuji konstruktivní kritiku a věcné připomínky, které mi během formování koncepce byly ze strany paní Trojanové poskytnuty. Nesmírně cenné pro mne byly zkušenosti a rady ohledně průběhu samotného výběrového řízení. Konzultace a spolupráci mohu jednoznačně doporučit.”

Mgr. Josef Dvořák

ředitel, Gymnázium, Polička

„V odborných publikacích o vedení lidí ve školách a školských zařízeních paní doktorky Trojanové najdete kromě teorie i řadu podnětů k zamyšlení a příkladů z praxe. Dýchne na vás „člověčenství“ autorky, která jako ředitelka jedné z pražských základních škol ví, o čem píše.

Nedalo mi to, abych autorku nepoznal osobně, a tak jsem se přihlásil na její seminář o hodnocení zaměstnanců. Má domněnka se potvrdila, spolu s dalšími účastníky jsme pod jejím vedením strávili v pozitivní atmosféře příjemný den plný vzájemné inspirace, zajímavých námětů a dobrých rad.

Ve své ředitelské práci některá praxí prověřená doporučení paní doktorky rád využívám, v neposlední řadě mi je také velmi blízký její vstřícný postoj k lidem, které řídí. Setkání s touto pedagogickou osobností, ať už prostřednictvím jejích knih, či seminářů, mohu všem doporučit.”

Mgr. Petr Žák

ředitel, Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, Praha 8

„Jsem velmi rád, že jsem během tvorby koncepce pro rozvoj naší obchodní akademie oslovil paní doktorku Trojanovou. Odborné rady, zkušenosti a konstruktivní zpětná vazba mi pomohly mé myšlenky a nápady vhodně zorganizovat a utříbit. Jako začínající ředitel střední školy jsem ocenil objasnění nejrůznějších záležitostí ohledně řízení školy, které se mi nepodařilo nikde jinde dohledat. Společné online konzultace mi pomohly zamyslet se nad formou, obsahem a celkovou podobou koncepce. V neposlední řadě velmi oceňuji všechny odborné publikace pro ředitele školy, jichž je paní doktorka autorkou a které mohu každému vřele doporučit.

Mgr. Ondřej Švanda

ředitel, Masarykova obchodní akademie, Jičín