O mně

Více jak třicet let působím ve školství. Nejprve jako učitelka, pak jako zástupkyně ředitele a dnes jako ředitelka základní školy. Více jak třicet let sbírám zkušenosti od sebe i od jiných, čerpám inspiraci z literatury a používám ji ve své praxi. Ale nechci to vše využívat jen sama.

Nejlépe to asi vystihuje motto v letním speciálu Řízení školy 2017: „Ráda předávám své zkušenosti, znalosti a dovednosti. Věřím, že mohou být inspirací.“ Proto tedy nabízím nejen lektorování – semináře s konkrétními i domluvenými tématy, ale také konzultační činnost. A vše shrnuji ve svých publikacích a článcích, zaměřených na řešení každodenních situací, se kterými se ve škole můžete setkat. A nezapomínám ani na budoucí kolegy ředitele - moje zkušenosti jako členky konkurzních komisí mohou přispět k sestavení koncepce rozvoje školy nebo k vyzkoušení si "konkurzu nanečisto".

Je mnoho věcí, na které nemusíte přicházet sami! Zaměřuji se na personální oblast (analýza a popis pracovních míst, výběr pracovníků, adaptace, hodnocení, rozvoj), vedení lidí (komunikace, motivace, řešení konfliktů) i řízení škol (systém řízení, týmová spolupráce, plánování, krizové řízení). Přijďte získat nové poznatky i diskutovat s ostatními na moje semináře, volejte či pište, pokud potřebujete získat názor někoho dalšího nebo si otevřete moje knihy. Těším se na vzájemná setkávání!