Třetí lednový týden

Připravit plán pedagogické rady (a použít jako podklad zápis z loňského školního roku, jen ho aktualizovat) Aktualizování zápisů z (nejen) pedagogických rad považuji za úžasný nástroj timemanagementu. Ušetří nám to práci a také se na nic nezapomene, protože obsahová...

Druhý lednový týden

Obrnit se na vyplňování tabulek pro uzávěrku roku 2019 (a věřit paní účetní, že vše bude v pořádku) Hektika konce předchozího roku a začátku roku následujícího přivádí paní účetní do stavu větší či menší nervozity – a vůbec se jí nedivím. Množství účelových...

První lednový týden

Přivítat všechny v novém roce (a popřát hodně zdraví a elánu – ten bude v českém školství určitě potřeba) Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jak je důležité zdraví – a myslím na něj a přeji ho všem nejen na začátku kalendářního roku, ale vlastně...

Třetí prosincový týden

Připomenout pedagogům kontrolu hodnocení (a zdůraznit rozvržení známek i pozitivní přístup) Někdy si až v lednu uvědomíme, že jsme na průběžné hodnocení tak nějak pozapomněli… Možné jsme sice slovně hodnotili (a ideálně ukazovali žákům cesty, jak dál), ale...

Druhý prosincový týden

Zkontrolovat čerpání staré dovolené (a nezapomenout to případně předat pracovníkům 14 dní předem) Personální záležitost, kterou možná hlídá mzdová účetní či ekonom. U nás je to v pravomoci zástupců, vedoucích jídelen a provozu. Kontrola je důležitá, ale prevence ještě...

První prosincový týden

Připravit podklady pro nové platové výměry (a doufat, že náš mzdový program bude brzy aktualizovaný) Letos vyšlo nařízení vlády o platech brzy, přiznám se, že jsem v to nedoufala. V minulých letech tomu tak nebylo a platové výměry jsme tiskli během vánočních prázdnin...