Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

lektorka a poradkyně v oblasti školství

Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti.

Věřím, že pro vás mohu být inspirací.

Nabídka poradenských i konzultačních služeb a vzdělávání

Poradenství, konzultace a semináře pro školy a školská zařízení.

Konzultace

Při konzultaci probereme vaše nápady i jejich důsledky a najdeme nejlepší řešení.

Semináře

Semináře pro vedoucí pracovníky i řadové pedagogy zaměřené na potřeby školské praxe.

Články

Články zaměřené na řešení každodenních situací, se kterými se ve škole můžete setkat.

Reference

„Na nové cesty je dobré mít po boku zkušeného průvodce. Jako „nováček“ hlásící se poprvé do konkurzního řízení na pozici ředitele školy jsem od samého začátku uvítal možnost konzultací s někým, kdo má v této oblasti četné zkušenosti. Především v rané fázi příprav jsem ocenil možnost telefonicky prodiskutovat stěžejní části předkládané koncepce. Za nejpřínosnější určitě považuji konstruktivní kritiku a věcné připomínky, které mi během formování koncepce byly ze strany paní Trojanové poskytnuty. Nesmírně cenné pro mne byly zkušenosti a rady ohledně průběhu samotného výběrového řízení. Konzultace a spolupráci mohu jednoznačně doporučit.”

 

Mgr. Josef Dvořák
ředitel, Gymnázium, Polička

„V rámci studia školského managementu jsem absolvovala přednášky paní doktorky Trojanové, které měly nejen vysokou odbornou úroveň, ale byly také inspirativní a interaktivní. Z jejích přednášek jsem se toho hodně naučila a znalosti využila nejen při státnicích, konkurzním řízení, ale i při mém povolání ředitelky školy. Při studiu i v současném zaměstnání mi velmi pomáhají odborné publikace od paní doktorky, které mohu jednoznačně doporučit. Jsou napsané velmi srozumitelně. Nejvíc oceňuji konkrétní příklady z praxe, které mi pomáhají při řešení různých kazuistik.”

 

RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
ředitelka, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

Potřebujete pomoc nebo radu v oblasti školství?