Třetí březnový týden (koronaviru navzdory)

Myslet pozitivně (a své pozitivní naladění předávat dál kolegům, rodičům, žákům…) Situace rozhodně není jednoduchá a tlak médií (informace jsou samozřejmě důležité, ale …) i vylidněné město na náladě rozhodně moc nepřidá. Na každého z nás zřejmě někdy...

Druhý březnový týden

Vymyslet zástup za dlouhodobou nemoc pedagoga (a udělat to v souladu s možnostmi kolegů i školy). Určitě to také znáte – kolega, vyučující „příjimačkový předmět v devítce nebo maturitním ročníku vám přijde sdělit, že bude dlouhodobě nepřítomen. Ochotní...

První březnový týden

Domluvit setkání s výchovnými poradci (a vyhodnotit činnost a přijmout případná opatření). Moji tři výchovní poradci jsou nesmírně šikovní a výkonní navzdory množství práce, která se na ně v poslední době hrne… Chci o jejich činnosti vědět a pokud mohu, tak...

Čtvrtý únorový týden

Máme jarní prázdniny! V rámci studijního volna si přejeme načerpání zajímavých podnětů… … a v rámci volných odpolední hodně sluníčka a hlavně odpočinku!