To, co jsem v článku našla já, myslel autor jinak… A to se sluší uvést na pravou míru…

Děkuji panu doktoru Mertinovi za vysvětlení textu článku. Já jsem chápala „rozmanité přestávkové zábavy“ pedagogů, pan doktor Mertin, dle jeho slov, to považoval za „rozmanité přestávkové zábavy“ dětí. Ve větě nebyl uvedený podmět… Ať už se jedná o mé matematické chápání českého jazyka nebo jazykovou neobratnost psychologa (tak to sám pan doktor napsal) jsme – věřím – oba v souladu s jeho dalším textem, že „Ve škole a ve třídě by měl být položen značný důraz na vytváření pocitu sounáležitosti, úcty a respektu, vzájemné podpory a pomoci.“ Článek je otevřený a každý se tedy může celý text přečíst a s mým vysvětlením nesouhlasit. Nicméně chápu, že dávat do uvozovek část textu s vlastním doplněním (tedy kromě rozmanitých přestávkových zábav dodat ještě pedagogy) je nefér a neetické a za to se musím panu Mertinovi omluvit.