Publikace

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. 2., aktualizované vydání

Irena Trojanová, Michaela Tureckiová, Barbora Riedl Černíková

Ve školství stejně jako v jiných oblastech platí, že abychom mohli vést ostatní, musíme napřed umět vést sami sebe. A o uvědomění si této pravdy svědčí i fakt, že kniha vychází v 2., aktualizovaném vydání. I tentokrát obsahuje tři základní kapitoly: sebepoznání, práce s časem a problematika stresu a vyhoření (ta je navíc podpořena i mladou autorkou). Kromě teoretického základu obsahuje kniha řadu příkladů z praxe i námětů k zamyšlení, rovněž tak množství „testů“, které pomohou zjistit aktuální dovednosti v dané oblasti. Vše směřuje k tomu, aby se kniha stala opravdovým pomocníkem nejen ředitelům škol a školských zařízení a pomohla jim vykonávat jejich nelehkou funkci. 

Hodnocení učitelů: Náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení

Irena Trojanová

Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. I ředitel školy musí hodnotit své pedagogy, jen v porovnání s jinými vedoucími pracovníky má mnohem složitější pozici: činnost učitele je různorodá a její výsledky bývají obtížně uchopitelné. Kniha Vám odpoví na otázky, co všechno lze na práci učitele objektivně hodnotit, jaké nástroje využít a zda může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů pomoci.

Vedení ve školách a školských zařízení

Irena Trojanová

„Lidé jsou největším bohatstvím každé organizace“ je známým výrok, který platil, platí a bude platit i nadále. Jak ale reflektovat změny ve způsobu vedení lidí ve školách a školských zařízeních?

Kniha je určena všem vedoucím pracovníkům bez ohledu na funkční zařazení i druh školy či školského zařízení. Inspiraci v ní naleznou také pedagogičtí pracovníci, kteří o vstupu do funkce teprve uvažují.

Personalistika v řízení školy, 2. vydání

Martin Šikýř, David Borovec, Irena Trojanová

„Škola potřebuje dostatek schopných a motivovaných zaměstnanců…“ Jedna z úvodních vět knihy je obecně známou pravdou uznávanou zřejmě každým ředitelem školy. Je to právě on, kdo musí potřebu zaměstnanců naplánovat, ty nejlepší vybrat a zajistit jejich adaptaci. Tím ale jeho činnost v roli personalisty zdaleka nekončí. Potřebné je řízení pracovního výkonu zaměstnanců, jejich odměňování i zajištění potřebného vzdělávání. A opominuta samozřejmě nesmí být ani péče o pracovníky. Všechny tyto činnosti musí samozřejmě probíhat v souladu s právními předpisy.

Ředitel a střední management školy. Průvodce pro ředitela a střední management ZŠ a SŠ

Irena Trojanová

První česká kniha o středním managementu školy – vedoucích metodických sdružení a předmětových či ročníkových týmů  – popisuje činnost této skupiny pedagogických pracovníků a zároveň zdůrazňuje jejich nezastupitelnou úlohu mezi ředitelem školy a řadovými pracovníky.

V knize je kromě jiného představen dopodrobna rozpracovaný kompetenční model středního managementu školy okamžitě využitelný pro výběr vhodných kandidátů na tuto funkci i pro jejich hodnocení. Nedílnou součástí je také množství návodných materiálů a rovněž konkrétních příkladů ze školské praxe.

Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny

Václav Trojan, Irena Trojanová, Monika Puškinová

Zástupce ředitele skutečně žije mezi mlýnskými kameny. Na první pohled jsou jen dva – ředitel a učitelé – ale ve skutečnosti je jich mnohem více, stejně jako je mnoho činností, které musí zástupce zvládat. Kniha nabízí pohled na funkci zástupce ředitele prostřednictvím tří úhlů pohledu tří autorů – z hlediska řízení pedagogického procesu, vedení lidí i pohledu současné legislativy. Pohledy doprovází množství příkladů praxe i různých zamyšlení, zajímavé jsou i příběhy psané samými řediteli či zástupci nabízející různé uchopení této funkce.

Příběh změny

Irena Trojanová, Václav Trojan

Změna je nedílnou součástí života každé organizace, tedy i školy. Nicméně její provedení není jednoduché, ale znalost jednotlivých fází řízení změny, které nabízí tato kniha, zcela jistě její uskutečnění usnadní. Publikace nenabízí jen teoretický pohled, ale hlavně popis tří konkrétních změn (slučování dvou škol, nastavení týmové spolupráce a zavedení projektové výuky) prováděných ve školách i s jejich důsledky na kvalitu života školy.

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Irena Lhotková (Trojanová), Ivana Šnýdrová, Michaela Tureckiová

Známá pravda „Pokud chcete vést ostatní, tak se nejdříve musíte naučit vést sám sebe“ vyjadřuje důvod, proč byla napsána tato kniha. Obsahuje celkem tři části: první se věnuje sebepoznání vedoucího pracovníka, druhá popisuje efektivní práci s časem a třetí upozorňuje na vznik syndromu vyhoření a následně nabízí jeho prevenci. Teoretická vymezení jsou doprovázená množstvím příkladů, zamyšlení i nejrůznějších testů, pomocí kterých si může každý vedoucí pracovník udělat obrázek o své situaci a následně využít množství nabízených nástrojů pro případné ulehčení své práce.

Kompetence vedoucích pracovníků ve školství

Irena Lhotková (Trojanová), Václav Trojan, Jindřich Kitzberger

Kompetence je v současné době často skloňovaným termínem, především v souvislosti s rámcovými a následně školními vzdělávacími programy. Ale s kompetencemi ve smyslu znalostí, pravomocí i jako motivujícího prvku lze pracovat i ve „světě“ pedagogických pracovníků a kompetenční modely využívat pro jejich výběr, hodnocení a následný rozvoj. Kniha nabízí legislativní pohled na kompetence vedoucích pracovníků a následně představuje dva kompetenční modely: pro ředitele a pro střední management, tedy zástupce a vedoucí metodických sdružení či předmětových nebo ročníkových týmů. Všechny kompetence jsou popsány pozorovatelným způsobem a mohou se tedy stát podkladem i pro vytvoření příslušných pracovních náplní.

Zaujala Vás moje publikační činnost a chtěli byste, abych se stala Vaší autorkou?