Odesíláme výkazy…

Doladit služby na podzimní prázdniny (a nezapomenout odeslat jména služeb na příslušná místa)

I když jsou prázdniny, škola nespí! Ať už je připravené vzdělávání pro pedagogy, práce na zvelebování interiéru nebo jsou v ní děti v rámci školní družiny. V případě varianty dovolené vedoucích pracovníků a školy „bez lidí“ (studijní volno pedagogů či dovolená ostatních), je potřebné stanovit službu – a kontakt na ní předat na příslušná místa (u nás Odbor školství a Servisní středisko spravující budovy).

Začít s návštěvami vyučovacích hodin (a předem si vyhradit čas na popovídání s hospitovanými – „před i po“)

Mám ráda sledování vyučovacích hodin, nacházím v nich spoustu inspirace a nepřeberných zážitků. Začínám v prvních třídách a moc se na naše prvňáčky těším Mám slíbené slabikování, ukázky relaxace, něco výchov… Kolegyně se domluví na podobném obsahu, lépe tak mohu sledovat reakce dětí. A na setkání po provedených hospitacích vše probereme – je to prostě radost!

Absolvovat první jednání s rodiči (a věřit, že jednání proběhne opravdu v zájmu dítěte)

Začínají se nám vyklubávat první experti na možné úniky z rámce slušného chování. Naštěstí jsou rodiče (zatím) nakloněni spolupráci a i učitelé si uvědomují jejich „křehký“ věk. Tak jsem přesvědčená, že tentokrát najdeme průnik našich snah…

Oslavit odeslání prvních výkazů (a doufat, že se příští rok jejich počet nenavýší)

Někdy si říkám, že už mě to vyplňování prostě musí začít bavit… Marná snaha přesvědčit ministerstvo, že taková karta učitele může obsahovat všechny potřebné údaje (kvalifikovanost, aprobaci, tarif…) a že by si tedy mohlo kdykoliv cokoliv zjistit (obdobně jako u žáků) to jen potvrzuje. Práci mi usnadňují předem připravené tabulky s údaji – takový Excell je neocenitelný. Každopádně – dalo nám to pořádně zabrat, tak je na řadě pořádná oslava. Co třeba víkend bez počítače?