Myslet pozitivně (a své pozitivní naladění předávat dál kolegům, rodičům, žákům…)

Situace rozhodně není jednoduchá a tlak médií (informace jsou samozřejmě důležité, ale …) i vylidněné město na náladě rozhodně moc nepřidá. Na každého z nás zřejmě někdy dopadla vážnost situace, to je pochopitelné. Ale právě my, kdo jsme na vedoucích místech, musíme dál předávat pozitivní náladu, elán, ale také pochopení a víru ve zvládnutí situace. Jen nezapomeňme na sebe a občas si také najděme svůj vlastní relax – třeba v přírodě – všimli jste si, kvetou fialky?

Dolaďovat on-line výuku (a nezapomenout poděkovat učitelům za elán, se kterým se do ní pustili)

Naše škola je školou informačních technologií a učitelé s nimi umí pracovat – a já jsem na ně neskutečně pyšná! Jen ta technika selhává, Bakalář se neukázal jako šťastné řešení, tak využíváme i  gmail, Classroom a hledáme další řešení. Vyžaduje to nasazení a trpělivost – učitelů, žáků i rodičů – a já za to děkuji!

Vymyslet smysluplnou činnost pro nepedagogické pracovníky (a probrat to s jejich vedoucími)

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude mimořádný stav trvat, snažíme se plánovat činnost nepedagogických pracovníků na dalších 14 dní. Úklid se rozhodně nudit nebude, vezmeme to opravdu důkladně – včetně omytí každého kusu nábytku, tělocvičného nářadí… Přemýšlíme nad prací pro zaměstnance školní jídelny, zatím dezinfikují, uklízejí sklad… A proto další bod…

Propojit se s ostatními řediteli (a sdílet získané zkušenosti)

… protože kolegové mají (možná) nějaký úžasný nápad. Sdílení zkušeností začalo hned v úterý 10.3. (nikdy jsem nevydávala „ošetřovačku“) a rozhodně bude pokračovat i dál. A podporuje ho i náš Odbor školství – i jemu velký dík!