A podzim nám začíná…

Připravit se na všechny výkazy (a zkontrolovat Bakaláře či jiné programy a najít další připravené podklady)

Pokud máte dobře připravené podklady a spolupracující kolegy, kterým dáváte důvěru, výkazy přestávají být hrozbou! U nás ve škole to nejsou jenom zástupci (před kterými smekám), ale i výchovní poradci nebo třídní učitelé – všichni mají přístup a ručí za zápis údajů (i když – nebudeme si nic nalhávat – kontrola je samozřejmě potřebná).

Myslet i na výroční zprávu (a věřit, že se na ni Školská rada těší)

Na psaní výroční zprávy je dobré připravit se na konci předchozího roku a získat od kolegů (výchovní poradci, metodici prevence, vedoucí týmů) potřebné podklady. Ulehčí to připravený formulář, který kopíruje požadované údaje z výroční zprávy. A není od věci ani shromažďování dokumentů v průběhu školního roku – třeba pozvánka na vánoční koncert se skvěle vyjímá v přílohách!

Podívat se do prvních tříd (a opět žasnout, co se prvňáčci naučili)

Zatím to je jen letmý pohled, můj pobyt během celé hodiny je naplánován až na konec října. Ale i tak – pokrok je vidět a děti se s ním rády chlubí a paní učitelky jsou oprávněně pyšné. Mají můj obdiv, jejich trpělivost je bezmezná a ochota předávat potřebné též (kolegyně mě překvapila třeba zasláním videonávodu rodičům, jak mají děti správně držet tužku).

Promyslet si vlastní vzdělávání (a jít tak kolegům příkladem)

Občas potřebuji, aby se někdo „staral“ i o mě a abych se „rozšířila obzory“. Nejde jen o samotné vědomosti, ale o setkání s kolegy s jiných škol (občas i mimo ně) a sdílení zkušeností. Určitě doporučuji!