Domluvit setkání s výchovnými poradci (a vyhodnotit činnost a přijmout případná opatření).

Moji tři výchovní poradci jsou nesmírně šikovní a výkonní navzdory množství práce, která se na ně v poslední době hrne… Chci o jejich činnosti vědět a pokud mohu, tak pomoci. A právě proto se s nimi potřebuji setkat a vyslechnout si, co potřebují a zapracovat na tom – i když některá přesvědčení poraden a legislativu asi nezměním…

Setkat se se zástupci ohledně zápisu (a domluvit konkrétní osoby na „přidělená stanoviště“).

Zápis Z pohádky do pohádky máme léty prověřený, ale i tak ho musíme „naplnit“ konkrétními osobami a každý rok trochu doladit. Letos, vzhledem k tomu, že jsme opravdu efektivní, si můžeme dovolit snížit počet osob a zajistit ho jen učiteli prvního stupně. Kromě zapisujících kolegů, kteří prochází „kolečko“ s dětmi a rodiči, jsou to učitelé u vstupu, u kontroly dokumentů i u závěrečného kreslení a předávání dárků.

Oslovit IT technika ohledně časovek na zápis (a připravit rozpis v Excellu).

Efektivitu našeho zápisu podporujeme – kromě dokumentů ke stažení – i časovkami, tedy konkrétními časy v obou zápisových dnech, kam se mohou rodiče s budoucím prvňáčkem přihlásit prostřednictvím webu školy. Odpadne tak čekání a zbytečné prodlevy. Pro rodiče, kteří tak neučiní, je vždy ponechaný volný prostor. Děkujeme našemu IT technikovi!

Zkontrolovat přidělená razítka (a zjištěné skutečnosti zapsat do směrnice o vnitřní finanční kontrole).

Ačkoliv kontrola razítek nezlepší úroveň pedagogického procesu, chápu, že pro mě jako pro odpovědnou osobu „za vše“ je přehled o jejich existenci a bezpečí rozhodně důležitý. A proto jsem ráda, že mě při poslední finanční kontrole na tuto skutečnost kontrolní pracovníci upozornili… A kontrola není nic těžkého – ve vnitřní směrnici je dodatek, kde jsou u jmen osob (já jako ředitelka, zástupci, hospodářky, vedoucí školních jídelen, školníci, výchovná poradkyně, vrátné) natištěná razítka, která vlastní a pod nimi je jednoduchá tabulka (datum kontroly, zjištěná skutečnost – ano / ne – a podpis osoby kontrolující a kontrolované). Jednoduché a účinné!