Také jste si mysleli, že „koronavirové prázdniny“ budou tak 14 dní, maximálně tři týdny a pak se vše vrátí do normálních kolejí? Já tedy o tom byla přesvědčená a moc jsem si jinou možnost nepřipouštěla… Ale můj optimismus dlouho nevydržel a nejen já, ale i kolegové, žáci a rodiče jsme museli začít promýšlet dlouhodobější strategie. A co se nám v rámci nich osvědčilo, nebo věříme, že se osvědčí?

PŘIPOMÍNÁNÍ ŠKOLY

Začíná se nám stýskat! Vymýšlíme proto různé cesty, jak dětem připomenout školu. U menších dětí je to trochu jednodušší, denně jsou v kontaktu s třídní učitelkou, dalšími vyučujícími a někdy i vychovatelkou. Jeden z vyučujících čte každý večer malým dětem pohádku, další posílá fotky třídy, která se na děti těší, já natočila krátké video se žirafou Jůlinkou. Minimálně jednou týdně jsou v kontaktu se svým třídním i starší děti, prostřednictvím videohovorů, popř. telefonu. Chceme, aby všichni věděli, že jsme my i škola stále tady a že se na děti těšíme.

UČITELÉ SOBĚ

Ač nejsem učitelkou českého jazyka či dějepisu, tenhle odstavec jsem nemohla nazvat jinak! Učitelé na sobě začali neskutečným způsobem pracovat a hledají stále nové cesty, jak se společně posunout dál. Kromě Bakaláře a pro nás již klasického Hangouts se kolegové hledají nové platformy a vzájemně si předávají své zkušenosti v rámci videokonferencí, a to jak v rámci celé sborovny, tak v rámci jednotlivých týmů. Vzdělávání na pracovišti v nejširším smyslu slova! Pro zjednodušení situace mají všichni žáci školní mailové adresy, pod kterými jsou přihlášeni v Classroom a využívá se také Meet v rámci GOOGLE. Vytváří se krátká videa („Tati, naše paní učitelka je bloggerka!“), podcasty, návody na výuku… A to vše se učitelé učí od učitelů!

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

Sebehodnocení žáků je nedílnou součástí hodnocení v každé škole. V době on – line výuky sebehodnocení dostává další význam, protože vyučující může (a měl by) podle něj hodnotit žáka v rámci druhého pololetí. Podle výkladu vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se uvádí (dostupné na www.msmt.cz):

„Žáci během uzavření škol získávají praktické kompetence, které mohou být předmětem zájmu učitele:

  • Sebehodnocení žáků, co se jim během vzdělávání na dálku dařilo, co se jim nedařilo a jak to řešili,
  • Reflexe komunikace mezi školou a žáky během uzavření školy,
  • Reflexe průběhu učení, jak se žáci naučili učit se, v čem potřebují podporu dalšího učení.“

Učitel by tedy měl mít zájem na sebehodnocení žáka, které se týká hlavně osvojení nových kompetencí zcela jistě potřebných pro celoživotní učení. Proto každý vzdělávací tým připravil podklady a v rámci společné on-line diskuze se vytvořil sebehodnotící dotazník pro žáky 5. – 9. ročníku, který se pak zjednodušil na možnosti žáků 1. – 4. ročníku. Text dotazníku je překlopen do prostředí GOOGLE (pro menší děti některé kolegyně preferují Word) a každý třídní ho se zdůvodněním poslal své třídě. Následně budou dotazníky vyhodnocené a prezentované jednotlivými třídními v rámci virtuální pedagogické rady a také zpětně třídě i rodičům.

RELAXAČNÍ DNY

Smysluplný odpočinek je nejen prevencí syndromu vyhoření, ale určitě slouží k načerpání nových sil. My jsme takový odpočinkový třídenní relax dali dětem i rodičům před Velikonocemi a také ve zkráceném pracovním týdnu mezi květnovými prodlouženými víkendy. V rámci relaxu vzorní odpočívali nebo dělali zajímavé tematické úkoly (to, že mají volno, si třeťáci vyluštili v tajné zprávě), ti, co nestíhali, dodělávali věci, které jim chyběli. I když to rozhodně nepřeháníme, oddech velice kvitovali hlavně rodiče („Přejeme všem pedagogům krásné velikonoční svátky a děkujeme za volno!“) i pedagogové („Konečně budu mít čas mrknout se na webináře“). Žáci nám nepsali…

PŘÍPRAVA NA ZNOVUOTEVŘENÍ

Když píši tento článek, ještě úplně nevím, jak bude znovuotevření školy realizováno. Rodiče se ptají („Paní ředitelko, řeknete nám, jak to bude?“), děti se těší („Já se už těším na paní učitelku!“), učitelé hledají cesty („Nevím, jak to udělat, pečuji o devadesátiletou maminku a bojím se nákazy.“)… Zatím zjišťujeme možnosti pedagogů, kdo z nich může nastoupit a kdo vzhledem ke zdravotním nebo sociálním omezením bude realizovat výuku z domova. Jak to ale vyřešit právně? Bude potřebné potvrzení od lékaře kvůli zdravotnímu stavu? Nebo ze sociálního odboru, protože dotyčný pečuje o seniora? Překročíme zákoník práce? A co když bude zájem dětí velký („Už se těším, až si naši bandu převezmete!“) a nebudeme moci všem vyhovět? Vymyslíme kritéria přijetí? Losování?

Ať už bude vypadat znovuotevření škol jakkoliv, věřím, že to všichni zvládneme. Do dalších dnů přeji pevné zdraví, hodně trpělivosti a elánu!