Máte rádi zkratky? Já je docela uznávám, hlavně tedy ty, kterým rozumím a vím, co znamenají. Věřím, že znám téměř všechny „školské“ od RVP a ŠVP přes IVP až k PPP či dokonce NPIČR. Problém mi dělají „telefonní“, nicméně když mi moji synové napíší OMG nebo ASAP, doufám, že mě mají stále rádi.

Teď jsem objevila novou zkratku FOMO (fear of missing out), představující strach z toho, že o něco přicházíme. Tímto strachem určitě trpí spousta lidí. Denně to vidím cestou ve vlaku, kdy rodiče zoufale chtějí prostřednictvím mobilů zachytit veškeré dění ve světě, zatímco jejich ratolesti skáčou po sedačkách, kopou do spolucestujících nebo v lepším (či spíše horším) případě dychtivě sledují svůj telefon. I na ně zřejmě dopadlo FOMO. Nebo je dědičné? FOMO někdy dostihne i mě, i když spíše ve verzi „nestíhající“. Je totiž nakažlivé a zrovna v lednu vypuká přímo epidemie: „Neuteklo mi něco z poslední porady ředitelů?“ „Přišly už tabulky k rozborům?“ „Máme podklady k inventurám?“ „Stihnu ještě ten páteční termín?“

Ale FOMO má naštěstí i svůj opak, JOMO (joy of missing out). Tahle zkratka tedy představuje radost, že o něco přicházíme. JOMO bych v určitých situacích nadšeně uvítala a přímo si ho hýčkala. Milé kolegyně, milí kolegové, představte si, že bychom přišli o nejrůznější nesmyslné tabulky či dotazníky… Ochotně a dobrovolně bych navštěvovala oblasti nakažené JOMO a klidně dýchala vzduch plný radosti. Nevíte o nějakém takovém místě? JOMO prožívám alespoň o dovolené a předem rozhlašuji, že touhle téměř nemocí trpím a že jsem v izolaci vzhledem ke všem pracovním věcem.

Na závěr rada, sice nevyžádaná, ale dobře míněná: proti FOMO je nejlepší diář s průběžně zapisovanými termíny. A když budete mít chuť zažít JOMO, tak ho prostě neotvírejte.