Druhý listopadový týden je ve znamení písmene P – prostě proto:

Připravit obsah pedagogické rady (a nezapomenout zdůraznit termíny odevzdání všech podkladů)

Jednání pedagogické rady jako poradního orgánu ředitele školy je nutné dobře připravit. Informace o svých třídách dodávají třídní učitelé, klasifikaci pak všichni vyučující. Je na zvážení, zda je nutné tyto podklady vyžadovat zvlášť, nebo zda stačí jejich vyplnění do příslušného programu (Bakalář) a následně je stažené promítat. Možná pak bude větší chuť do diskuze (u nás aspoň – věřím – určitě).

Připomenout termín konzultací pro rodiče (a obejít začínající učitele s vyjádřením podpory „Kdyby něco…“)

Fakulty, alespoň podle mých vlastních i zjištěných informací od ostatních kolegů, začínající učitele na jednání s rodiči nijak nepřipravují. A tak je třeba nejen probrat, na co vše se mají připravit, ale také jim vyjádřit svou podporu a být k dispozici. Málokdy tuto možnost využijí – možná právě proto, že už samo ujištění případné pomoci jim pomůže zdolat případná nedorozumění.

Probrat se zástupci výsledky kontrolní činnosti (a speciálně se zaměřit na rozbory hospitací)

Určitě málokdo z nás stihne do čtvrtletí navštívit všechny své kolegy a společně pak probrat jejich výuku. Proto je potřebné se o tyto informace podělit s ostatními hospitujícími a přijmout potřebná opatření. Může se samozřejmě upravit i plán hospitací. Hospitace zdůrazňuji z důvodu, že pedagogický proces, který ovlivňuje a posunuje děti a žáky dál, musí být tím stěžejním, proč děláme ředitelskou funkci. Stále tomu ještě věřím…

Připít si svatomartinským vínem s fajn lidmi (a uvědomit si, že nejen prací živ je člověk)

A právě proto, že důvěru zmíněnou v předchozím odstavci potřebuji občas posílit, není od věci udělat někdy něco, co s ní na první pohled nesouvisí… Ale být s fajn lidmi při jakékoliv příležitosti znamená vždycky příliv optimismu. Tak hodně hezkých chvil nejen na svatého Martina!