Vymyslet zástup za dlouhodobou nemoc pedagoga (a udělat to v souladu s možnostmi kolegů i školy).

Určitě to také znáte – kolega, vyučující „příjimačkový předmět v devítce nebo maturitním ročníku vám přijde sdělit, že bude dlouhodobě nepřítomen. Ochotní důchodci a nezaměstnaní pedagogové v nedohlednu, zbývají jen vlastní vnitřní zdroje, které jsou už teď na hranici svých možností. Nicméně zvládnout to musíte… Já děkuji kolegům se stejnou aprobací za ochotu pomoci, dalšímu kolegovi za rošádu přímé pedagogické činnosti, paní zástupkyni za zápis suplování (od začátku roku snad nebyl den, kdy by to nedělala) a nepřítomnému kolegovi za „vzdálenou“ spolupráci.  Předměty jsou rozdělené (když všechny hodiny neodučí jeden pedagog, vždy je jeden „garant“ třídy i předmětu), zbývá jen popřát hodně elánu…

Doladit mimořádná hygienická opatření (a pověřit kontrolou odpovědné pracovníky).

Mimořádná hygienická opatření nejsou nic nového – přijímali jsme je při žloutence, chřipce a nyní tedy i v souvislosti s koronavirem. Důležitá není jen zvýšená hygiena, ale také kontrola všech opatření. Samozřejmě se i já půjdu na opatření podívat, ale každodenní kontrola je na vedoucí úklidu a na vedoucích školních jídelen. Důležitou roli hrají i pedagogové v rámci připomínání dodržování osobních hygienických opatření. Držme si palce, že vše – my i vy – zvládneme!

Vybrat deváťáky na Den ukázek výuky (a sdělit to rodičům).

Zatím stále věříme, že Den ukázek výuky bude! Z našich třech devítek se vybere čtrnáct šikovných žáků, kteří budou provázet budoucí prvňáčky s jejich rodiči po budově, směřovat je do tříd, které ukázky nabízí a zodpovídat případné dotazy. Pro rodiče bude info zveřejněno na webu školy s rozpisem tříd i pedagogů. Už se na ně těšíme!

Připravit se na návštěvu kolegů z Jeseníku (a promyslet si i to, na co se chci zeptat já sama).

Moc nás potěšil zájem kolegů z Jeseníku navštívit naši školu a vyměnit si zkušenosti. S kolegou ředitelem a jeho paní zástupkyní probereme hlavně specifika řízení velkých škol i vedení lidí v nich, včetně týmové spolupráce. Doprovázející učitelé se podívají do výuky a pak se určitě objeví spousta otázek. A to nejen z jejich strany, ale i z té naší. A nechci zapomenout ani na své vlastní dotazy – to všechno chápu jako opravdu efektivní spolupráci. A velký dík samozřejmě patří všem zapojeným kolegům!