Třetí únorový týden

Připravit se školníky plán revizí na rok 2020 (a opravdu na žádnou revizi nezapomenout) Revize jako prevence! Aspoň takto se snažím chápat nutnou činnost, která mě – a budu upřímná – úplně neoslovuje. Naštěstí mám na to lidi, kteří revize znají a ví, na...

Druhý únorový týden

Promyslet poradu ke Dni ukázek výuky a k zápisu (a nezapomenout projít připomínky z loňského roku) Zápis se blíží! Před samotným zápisem děláme Dny ukázek výuky, kdy učitelé 1. – 2. tříd ukazují ve 20-ti minutových blocích práci ve třídách. Tentýž den pak ještě...

První únorový týden

Stanovit služby na jarní prázdniny (a nezapomenout je poslat na příslušná místa) Služby během vedlejších a hlavních prázdnin stanovujeme vždy na začátku roku (někdy se přidávají i volné dny, pokud o nich předem víme třeba z důvodu stavebních úprav). Služby...

Čtvrtý lednový týden

Připravit změny výše zvláštního příplatku – třídnictví od 2. pololetí (a odkázat pedagogy na kritéria uvedená ve vnitřním platovém předpise) Kritéria pro přiznání třídnictví jsou uvedena ve vnitřním platovém předpisu. Základem je počet žáků, dále vyplňování...

Třetí lednový týden

Připravit plán pedagogické rady (a použít jako podklad zápis z loňského školního roku, jen ho aktualizovat) Aktualizování zápisů z (nejen) pedagogických rad považuji za úžasný nástroj timemanagementu. Ušetří nám to práci a také se na nic nezapomene, protože obsahová...

Druhý lednový týden

Obrnit se na vyplňování tabulek pro uzávěrku roku 2019 (a věřit paní účetní, že vše bude v pořádku) Hektika konce předchozího roku a začátku roku následujícího přivádí paní účetní do stavu větší či menší nervozity – a vůbec se jí nedivím. Množství účelových...