Třetí říjnový týden

Odesíláme výkazy… Doladit služby na podzimní prázdniny (a nezapomenout odeslat jména služeb na příslušná místa) I když jsou prázdniny, škola nespí! Ať už je připravené vzdělávání pro pedagogy, práce na zvelebování interiéru nebo jsou v ní děti v rámci školní...

Druhý říjnový týden

A termíny jsou neúprosné…   Uvědomit si, že vyplňování výkazů už opravdu nelze odkládat (a přitom nezapomenout, co je mým hlavním úkolem) Jak jsem psala v minulém kalendářním příspěvku – pokud máte vše připravené (a to my docela máme), mělo by jít všechno samo....

První říjnový týden

A podzim nám začíná… Připravit se na všechny výkazy (a zkontrolovat Bakaláře či jiné programy a najít další připravené podklady) Pokud máte dobře připravené podklady a spolupracující kolegy, kterým dáváte důvěru, výkazy přestávají být hrozbou! U nás ve škole to nejsou...

Čtvrtý zářijový týden

První měsíc školního roku končí… Reflexe s učiteli 1. tříd (a stále povzbuzovat paní učitelky, vychovatelky i asistentky) Naše škola, s devíti sty žáky a ještě ve dvou budovách, je obrovská, ale i tak chci mít přehled. Nicméně si musím stanovit priority a tou...

Třetí zářijový týden

Opravdu už začíná třetí zářijový týden? Pochválit učitele za zabydlení tříd (zvláště ty, kteří se museli přestěhovat do jiných učeben) Většinou zůstávají učitelé ve svých třídách a konec školního roku pro ně nepředstavuje stěhování. Ale občas se to stane – u nás...

Druhý zářijový týden

Užívat si svých pár hodin výuky (a přesvědčit o tom i své žáky) Učím strašně ráda a vždycky si výuku užívám. Navíc obrovskou výhodou nás ředitelů je to, že díky hospitacím máme nepřebernou zásobu nápadů od svých kolegů (já jim navíc ráda říkám, že to a to od nich...